Behandling som ger resultat
Idagården är ett trivsamt behandlingshem med 5 platser, vackert beläget i Fjärdhundra utanför Enköping. Lugn, harmoni och trygghet ger de bästa förutsättningar för en givande vistelse för de ungdomar som kommer hit.
Liksom Idavallen erbjuder HVB-hemmet (Hem för Vård och Boende) Idagården en professionell behandling av ungdomar i åldern 16-20 år som kämpar med drogberoende och brottslighet. De två hemmen ingår i samma företagsgrupp och bedriver därmed i alla delar likvärdig verksamhet, och de behandlingsresultat som har uppnåtts är minst sagt imponerande. Givetvis finns det alltid en risk att de som genomgår en sådan här behandling efteråt återfaller i gamla mönster och beroenden. Idavallen och Idagården lyckas dock framgångsrikt rehabilitera de allra flesta ungdomar som kommer hit – ett resultat som faktiskt är bättre än det som uppnås av offentligt styrda behandlingshem. Ett viktigt skäl till detta är den specialistkompetens man byggt upp med åren.

– Vi har lång erfarenhet av 12-stegsbehandling för ungdomar, och vet att det är helt nödvändigt att anpassa upplägg och material utifrån att det är just yngre människor vi jobbar med, berättar Ola som är biträdande föreståndare på Idagården. Behandlingen sker såväl genom föreläsningar, gruppterapi som i form av enskilda samtal; samtidigt som gruppaktiviteterna är viktiga har ju även varje kille sin egen historia och behöver individuellt anpassad hjälp.
– Vår målgrupp är ofta rastlösa och behöver annan typ av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Därför är ett stort inslag i verksamheten upplevelsebaserad inlärning via äventyrsaktiviteter.

De problem ungdomarna på Idagården brottas med måste tas på mycket stort allvar, vilket ställer stora krav på både metoder och personal. Behandlingen på Idagården utgår från moderna metoder som tar itu med problemen konkret och siktar på att åstadkomma verkliga förändringar.
– En vistelse på Idagården innebär att jobba med sig själv och sin livsstil, säger Ola. Vi tror att en större förändring är nödvändig för att kunna bibehålla en drogfrihet efter vistelsen hos oss, och det är det som är målet med vår verksamhet.

IDA Vallen AB

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0293-51551
Fax: 0293-51552


Email:
info@idavallen.se

Hemsida:
www.idavallen.se

Adress:
IDA Vallen AB
Månkarbovägen 42
81569 Månkarbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN